woensdag 28 maart 2012

foto eerste fietsweek - duitsland (79 foto's...

FOTO'S EERSTE FIETSWEEK - DUITSLAND [79 FOTO'S]Deutschland über alles (for the english tekst see below!)

En wij maar denken dat Duitsland een saai en regenachtig grondgebied is waar je het liefst zo snel mogelijk doorheen knalt. Op de snelweg wel ja, maar op de fiets?
Laatste stukje JA-knikkend Nederland.

We zijn (als ik dit schrijf) morgenochtend precies 1 week geleden weggefietst uit het rustige Sleen.
De eerste dag begon zonnig, maar eindigde bewolkt. Het Drentse platteland ging over in Duits platteland en de route bestond voornamelijk uit grotere N-wegen met redelijk veel verkeer. Het doel van de dag was Münster, maar dit bleek toch iets te optimistisch, dus zette wij na 80 km gefietst te hebben ons tentje op in een prachtig natuurgebied iets onder Bad Bentheim (ook wel bekend van de afslagborden op de A1…)


1e nacht kamperen onder Bad Bentheim
De volgende dag scheen de zon weer volop, dus wij gingen er met volle moed tegenaan. Na zo’n 80 km reden we de buitensteden van Münster binnen. Hier hing een zeer gemoedelijke sfeer, spelende kinderen, barbecueënde gezinnetjes en sportende jongeren, het zomerse weer bracht iedereen naar buiten. 15 km later reden we op een verlaten industrieterrein, op zoek naar de wagenplatz waar wij zullen overnachten. Industrie, industrie en natuurlijk scrapland! (wir lieben scrapland!) en dan zien we tussen de bomen een paar mooie pipowagens staan! Bingo! Sasha is er niet, die is nog aan het werk, maar we worden hartelijk ontvangen en terwijl wij lekker in de zon van een biertje genieten komt onze gastheer er ook aangesjeest op z’n fiets.
Wagenplatz Münster!


We hebben Sasha pas 1 keer ontmoet toen hij ons hielp een 13ton wegende stadsbus uit de drek te duwen op Frostpunk in Mullheim, maar het is alsof we al jaren vrienden zijn. En dan natuurlijk een rondleiding over de Wagenplatz, waar we onze ogen uitkijken. De wagenplatz is reeds 18 jaar gekraakt en er wonen ongeveer 30 mensen. Naast de vele wagens en bussen staan er ook een aantal vette uitvindingen. Zoals een zwembad dat via een buizenstelsel verwarmd word door een vuurton, een hout-sauna, en een douche op gas met een dompelpompje.
Leemoven 
Ze hebben hier geen stroom en water, dus men moet creatief zijn! Het ontbreekt er dan ook niet aan zonnepanelen en auto accu’s!
 
Donderdag doen we onze was, nemen we een douche en gaan we Münster eens bekijken. Super goede fietsstad! Münster heeft zelfs een ringweg speciaal voor fietsers om het centrum heen. De omgeving is ook prachtig, de stad zelf vinden we iets te druk om van te kunnen genieten.
Verwarmings element voor zwembad
Der Ghetto-Jar

Vrijdag is het helaas weer tijd om verder te fietsen, we nemen afscheid van Sasha en fietsen richting het oosten, richting Höxter. We volgen de R1, deze fietsroute loopt dwars door Duitsland, het is een prachtige route met mooie stukken langs de Ems.

Telgte vlakbij Münster
De volgende dag fietsen we verder op de R1, het begin van de route heeft veel vals platte stukken, waardoor het voelt alsof je de fiets amper vooruit krijgt. Deze dag is ook de dag van de eerste echte heuvels. Dit is wel even wennen met die bepakte fietsen! Er zitten een aantal flinke klimmen in de route en na 95 km ben ik helemaal kapot. We kunnen echter niet heel gemakkelijk een kampeerplek vinden, gezien we in een drukker bewoond gebied fietsen. Gelukkig heeft Wieger nog wat fut en hij vraagt bij een boerderij of we in de boomgaard mogen kamperen. Dit mag en hier ben ik heel dankbaar voor!


Warendorf.De 1e hobbels
Zondag komen we na een laatste klim eindelijk aan in Höxter, wat een prachtig stadje! Helaas is alles gesloten op zondag, dus we fietsen snel verder naar Kassel. Deze route loopt helemaal langs de Weser, en dit is echt genieten! Geen heuvels, eindelijk minder tegenwind (voor het eerst deze week!). Het lijkt wel alsof we vliegen over het fietspad. Na ongeveer 50 km komen we een fietser tegen die vraagt waar we heen fietsen. Na een korte babbel geeft hij ons de tip niet naar Kassel te fietsen, maar naar Hannovers Munden. Dit is een veel mooiere fietsroute en bovendien is Kassel niet heel interessant zo meent hij. Gezien wij naar Eschwege willen, en Hannovers Munden precies op de route ligt besluiten we zijn goede raad op te volgen. En zo gaat onze route verder langs water, grasland en guiterige dorpjes.
Brandweerman 
Maandag hebben we het laatste stuk naar Eschwege gefietst. In Eschwege hadden we namelijk een adres van een ecologische boerderij. Hier aangekomen bleek dat de ecologische gemeenschap een aantal jaren geleden al uit elkaar gegaan is. De huidige eigenaren van de boerderij zijn deze gemeenschap 8 jaar geleden gestart, maar het pakte helaas niet uit zoals gewenst. We zijn echter van harte welkom om in de tuin te komen logeren, hier staat zelfs een logeerkeet met 4 logeerbedden! We kunnen hier lekker douchen, wassen, stroom bij tappen, etc. Dit is wel heel relaxt na 4 dagen fietsen!


Gisteren zijn we na een superontbijt uit Eschwege vertrokken en hebben een heel stuk langs de Werra-rivier gefietst op weg naar onze volgende bestemming: Commune KOWA in Walterhausen. Een woongemeenschap waar we nu aangekomen zijn.
Nadat de richting die de weg waarop we reden niet overeen kwam met de richting die we op wilden kwam Wieger op het geniale idee om een zandpad te nemen die moest leiden naar de goede weg. Helaas kwam dit zandpad uit op een akker die net opgeploegd was. Na 3 akkers ploeterend over gestoken te zijn kwamen we dan toch weer op iets uit wat op een weg leek. En kwamen we uit in een dorp waar wederom de weg maar 1 richting uit ging: de verkeerde.

Eschwege bij zonsondergang. (rivier Weser)

We moesten een behoorlijke omweg maken en dwars door de drukke stad Eisenach om uiteindelijk naar Waltershausen te komen. Bij een tankstation even naar het adres gevraagd en een ijskoude Warsteiner gedronken buiten, komt er een vrouw op een mountainbike aangescheurd die natuurlijk nieuwsgierig was waar we heen gingen. Komune KOWA kende ze en… ze had ook in de Kaukasus gefietst en een vriend van haar organiseerde reizen daar. Ze had zelfs posters bij zich. En…. Ze ging in juli de Pamir highway (Tadzjikistan en Kirchizie) fietsen en laten wij dat nou ook van plan zijn zo rond die tijd! Toeval? Wij geloven er niet meer in. We hebben contacten uitgewisseld en hopen morgen (dat word onze rustdag) die jongen op te zoeken die ons hopelijk van alles kan vertellen!!!

Bis später!!

Anna und WiegerDeutschland über alles!

We thought Germany was boring and rainy soil which you would want to go through as fast as possible. 
On the highway yeah! But on the bike?

We are (as I write this) exactly on week on the road from the laid back Sleen. On the first day it started sunny but ended cloudy. The “Drentse” rural land and the route transferred into  the German one with mainly N roads with quite a lot of traffic.  

The target of the day was Münster but it seemed to be to optimistic, and so we settled out tents after some 80 km in an beautiful nature area a little bit under Bad Bentheim. (Also known from the signposts on the A1)
The next morning the sun was shining fully, so we were starting full of courage. After some 80 km we entered the outskirts of Münster. Here we discovered  a cozy atmosphere, playing kids , barbequeing families sporting youngsters, the springweather brought everyone outside. 15 km later we were riding on an desolated industry park in search of the Wagenplatz where we would spend the night. Industry, industry and of course: Scrapland (we love scrap!) and then we see in between some trees a few nice wagons: BINGO!
Sascha is nog there, still at work but we were welcomed very gently and while drinking a nice cold beer in the sun our host arrives racing on his bike. 

We have just met him once when he was helping us dragging a 13 tuns city bus out of the mud at Frostpunk in Mullheim but it seems like we’ve known each other for years.
And then of course a guided tour at the Wagenplace,where we are eating out heard out. De wagenplace has been squatted for 18 years and there are more less 30 people living there. Besides the many wagons and busses there are also a few awesome inventions. Like a swimmingpool that is being heated through a spiral pipe that runs into a “getto- jar” , a wood sauna and a shower on gas and 12 volt pump. They don’t have regular power so they have to be creative!  And so there is no lack of solar- panels and old car batteries.

On Thursday laundry, and we take a genius shower and take a look at Münster. Super bike friendly city. They even have a special ringway for bicycles around the centre. The surrounding is also beautiful, the city a bit to busy to enjoy.

On Friday it is unfortunately time to continue and we say goodby to Sascha and the others and cycle east in the direction of Hoxter. We are following the R1, this route is running straight through Germany, a stunning road with beautiful pieces along the Ems.

Next day we continue on the R1, the beginning of this route has a lot of “false flat”so that it feels you are not making any progress. That’s also the day with the first serious hills. We have to get used to it with full panniers.! There are a few big climbs in the route and after 95 km im totally kaput! We can not find a good campspot very easily but fortunately Wieger still has the energy to ask at a farm if we can camp in there fruit tree garden. This is okej and I am very grateful for it! 

Sunday we arrive in Hoxter after one last climb, what a stunning town! Unfortunately everything is closed , so we continue rapidly to Kassel. This route runs completely along the Weser, s this is really enjoyable. No hills, finally no headwind (for the first time this week) It looks like we are flying over the cyclepath. After 50 km we meet an old cyclist who asks us where we are going. After a brief chat he advices us to not cylce to Kassel but to Hannovers Munden. It’s a much more beautiful bikeride and besides Kassel is nog that interesting. Considering the fact that we are on our way to Eschwege and Hannovers Munden is exactly on our way , we decided to follow his wise advice.And so our route continues along the water , grassland and cheerful villages.
Monday we have biked our last piece to Eschwege. In Eschwege we had an adres of an eco-farm. Arriving here it appeared that the eco-community had split up a few years ago. The current owners of the farm started it some 8 years ago but it didn’t go as expected.
But still we were more than welcome to stay in the garden, there is even a guest-wagon with 4 beds in it! We can take a nice shower, wash out cloths and gain some power for the devices. Very relaxt after 4 days of biking.!

Yesterday we left Eschwege after a super breakfast and cycled a long way along the river Werra on our way to our next destination. Commune KOWA in Walterhausen. A community where we have arrived now.
After finding out the direction of the road were were driving on was not corresponding with the direction we needed to go Wieger came with the genius idea to take a sandpath which should lead us to the right direction. Unfortunately it ended up in a farmland that had recently been plowed. 
After 3 farmlands of suffering we arrived on something that looked like a road. We came into a town that once again had only one road.. in the wrong direction. We had to make a pretty bit detour and go through a pretty busy town called Eisenach to finally arrive in Walterhausen.

At the gasstation we asked for the address of KOWA and drank a icecold Warsteiner outside, and here comes a lady racing a mountainbike who is of course curious in there we are going. Komune KOWA she knew the place…. And she had also been cycling in the Caucasus and had a friend who organized trips there. She even had a poster on her. And…. In july she is planning to ride the Pamir Highway (Tadzjikistan and Kirghizstan) and you guess it, that is also our planning. Co-incident ? We don’t believe in it anymore. We exchanged contacts and hope to meet the guy tomorrow (which is our restday) Maybe he can tell us something interesting.

Bis später!

Anna und Wieger


woensdag 21 maart 2012

AFSCHEID + VERTREK ANNA+WIEGER DINSDAG 20 MAART 2012
fotoregistratie: Marijke Hooghwinkel

donderdag 15 maart 2012

maandag 12 maart 2012